Start         Kontakt       Mapa dojazdu

Technologia gumowych przejazdów torowych

ZALETY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PRZEJAZDOWEJ Z PŁYT GUMOWYCH TYPU KOL-DROG

Do zalet nawierzchni z płyt gumowych należy zaliczyć:

§  własności ekologiczne (tłumienie hałasu, ograniczenie zadymienia spalinami otoczenia przejazdu - z uwagi na poprawę płynności ruchu kołowego, samooczyszczanie się nawierzchni ze śniegu lub lodu w okresie mrozów, przeciwpoślizgowość),

§  krótki czas zamknięcia danego skrzyżowania, (6 godz. dla ułożenia 30 m2 brygadą 6-osobową),

§  łatwość zabudowy lub demontażu nawierzchni bez potrzeby wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej,

§  łatwy sposób wymiany elementów toru lub elementów nawierzchni przejazdu w przypadku ich uszkodzenia, bez potrzeby demontowania całej nawierzchni przejazdowej,

§  dokładność pasowania płyt gumowych co pozwala uzyskać dobrą szczelność nawierzchni na przenikanie zanieczyszczeń powierzchniowych do toru,

§  dobrą izolację elektryczną,

§  małą wrażliwość elementów nawierzchni na agresywne działanie czynników środowiskowych,

§  dobry rozkład nacisków skupionych od pojazdów ciężkich i komfort jazdy,

§  możliwość przekładania płyt bądź zabudowy na innym przejeździe,

§  niskie koszty eksploatacji.

ZAKRES STOSOWANIA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia przejazdowa z płyt gumowych typu KOL-DROG może być stosowana na przejazdach kolejowych i tramwajowych o średnim lub dużym obciążeniu pojazdami drogowymi, a także na wszelkiego rodzaju przejściach przez tory, które są zlokalizowane:

§  na liniach jedno lub wielotorowych,

§  w torach z szynami typu S49 i UIC60 lub tramwajowymi S180

§  na podkładach drewnianych lub prefabrykowanych

§  przy zastosowaniu przytwierdzenia typu K lub SB3 szyn do podkładów

§  na odcinkach prostych i w łukach o promieniu min. 120 m.

§  przy różnych rozstawach osi torów, począwszy od minimalnego rozstawu wynoszącego 2900 mm

CHARAKTERYSTKA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

W porównaniu z wcześniejszymi wersjami dokonano w konstrukcji typu ciężkiego

zmian dotyczących:

§wzmocnienia nawierzchni poprzez zastosowanie płyt gumowych pełnych (na całą wysokość szyny),

§  wyeliminowano stosowanie podbudowy drewnianej tzw. palet,

§  dostosowania konstrukcji do możliwości zabudowy na podkładach strunobetonowych

§zwiększenia trwałości ogólnej konstrukcji, w tym płyt

Zakładany czas pracy nawierzchni z płyt gumowych typu ciężkiego, przy prawidłowym (kompleksowym) wykonaniu niezbędnych robót podtorowych, wynosi przeciętnie - 15 lat.

Wszystkie materiały niezbędne do zabudowy nawierzchni przejazdu z płyt gumowych to:

 - płyty gumowe: wewnętrzne i zewnętrzne, wkładki przy szynowe gumowe, wkręty kolejowe do mocowania płyt, podkładki metalowe, belki stabilizujące, betonowe krawężniki separacyjne, pozostałe materiały, niezbędne do wykonania przejazdu pod klucz

W przypadku zabudowy nawierzchni na przejeździe wielotorowym możliwe są dwa alternatywne rozwiązania:

1.   zabudowa międzytorza /między krawężnikami separacyjnymi/ nawierzchnią bitumiczną bądź kostką brukową,

2.  zabudowa międzytorza płytami gumowymi.

OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja nawierzchni składa się z płyt gumowych zewnętrznych typu ciężkiego. Płyty ciężkie opierają się bezpośrednio na podkładach bez stosowania palet podbudowy. Mocuje się je do podkładów wkrętami. Płyty łączone są ze sobą za pomocą wpustów i występów w celu wyeliminowania wzajemnego ruchu płyt oraz nieszczelności między płytami.=

Płyty ciężkie, dla wyeliminowania migracji pod wpływem ruchu kołowego, podparte są od strony szyn wkładkami gumowymi przy szynowymi, a w osi toru dodatkowo mocowane są belkami stabilizującymi. Otwory na wkręty maskowane są korkami gumowymi.

Płyty zewnętrzne od strony drogi kołowej lub międzytorza oparte są na krawężniku separacyjnym, stanowiącym jednocześnie zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej na styku droga nawierzchnia gumowa.

Końcowe płyty zewnętrzne i wewnętrzne w każdym torze zabezpieczane są specjalnymi "klinami" w celu wyeliminowania rozsuwania się płyt oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem przez zwisające elementy taboru kolejowego.

Szczegółowe rysunki konstrukcyjne, opis montażu nawierzchni oraz szczegóły związane z wykonawstwem robót związanych z przygotowaniem torów do zabudowy nawierzchni z płyt gumowych dostarczamy na zamówienie.

Start|O nas|Łubki poliamidowe|Płyty gumowe|Realizacje|Technologia|

Copyright © 2011 KOLDROG